15 10 2008

SOLUK ALIP VERME - Soluk Verirken Havanın İzlediği Yol

SOLUK ALIP VERME

Soluk alıp vermemizi sağlayan yapı ve organların hepsine birden SOLUNUM SİSTEMİ denir.
    Solunum sistemi akciğerler ve akciğerlere hava taşıyan borulardan oluşur.

SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI

• Burun
• Ağız
• Yutak
• Gırtlak
• Soluk borusu
• Bronşlar

BURUN:

Solunum ve koklama görevlerini yerine getirir. Dışarıdan solunan hava, burada temizlenir, nemlendirilir ve ısıtılır. Burnumuzun içinde tüyler ve sıvılar vardır. Bu tüyler, havayı akciğerimize uygun duruma getirir. Onlar sayesinde, solunum yoluyla vücudumuza yabancı maddelerin girişi engellenmiş olur. Bu nedenle soluk alırken burnumuzu kullanmalıyız.

AĞIZ:

  Solunum sırasında ortaya çıkan atık gaz karbondioksit, burun ve ağız yoluyla dışarı atılır.

YUTAK:

Ağız boşluğunda soluk ve yemek borularının birleştiği yerdedir. Yutak hem soluk borusuna hem de yemek borusuna bağlıdır. Soluk borusu 10 – 12cm uzunluğunda ve yaklaşık 2 cm çapındadır. Soluk borusunun içinde ince bir tabaka vardır. Bu tabakanın görevi, yabancı maddelerin girişini engellemek ve nem sağlamaktır.

GIRTLAK

  Soluk borusunun başlangıcına gırtlak denir. Burundan sonra yutağa gelen hava gırtlağa geçer. Gırtlağın içinde ses telleri vardır. Ses telleri konuşmamızı sağlar.

SOLUK BORUSU

Soluk alıp vermede temiz ve kirli havanın içinden geçtiği borudur. Ağız ve burundan alınan havayı akciğerlere iletir. Akciğerlerden gelen kirli havanın dışarı atılmasını sağlar. Sonuç olarak, soluk borusu akciğerler ile ağız ve burun arasında köprü görevini üslenir.

BRONŞLAR

Soluk borusu akciğerlerle birleşirken iki kola ayrılır. Bu iki kola BRONŞ denir. Bronşlarda akciğerlere girdikten sonra birçok ince dallara ayrılır. Bu dallara BRONŞCUK denir.

AKCİĞERLER

Göğüs kafesinin içinde sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Sağ taraf üç
sol taraf iki bölmedir. Sol tarafın ik bölmeli olmasının sebebi, akciğerlerimizin
hemen altında kalbin bulunmasıdır. Akciğerlerimizin hemen altında düz
kaslardan oluşmuş bir yapı olan diyafram kası bulunur.

        AKCİĞERİN GÖREVLERİ

• Asıl görevi oksijeni kana vermek ve karbondioksitti kandan atmaktır.
• Ayrıca kan akciğerlerde soğuduğu için vücut sıcaklığını ayarlamaya da yardımcı olur.

SOLUNUM SİSTEMİNİN GÖREVİ

• Oksijen sağlar.
• Karbondioksiti atar.
• Konuşmak için gerekli sesleri çıkarır.
• Mikropların vücuda girmesini engeller.
• Kan pıhtısını tutar ve eritir.

NASIL SOLUK ALIP VERİRİZ?

Soluk alma, burundan başlar. Burundan alınan hava daha temiz ve sağlıklı olur. Burundaki kıllar havadaki tozların ve mikropların tutulmasını sağlar. Nefes aldığımızda, göğüs kafesimiz genişler. Diyafram düzleşir. Akciğerler genişler.
  Yutak, gırtlak ve soluk borusunu geçmiş olan hava, akciğerlere dolmuş olur.
  Soluk verirken hava aynı yolu izler.   Göğüs kafesimiz daralır. Diyafram gevşer Akciğerler daralır.

                SOLUK (NEFES) ALIRKEN
• Kaburga kasları kasılır.
• Göğüs kafesi genişler
• Diyafram aşağıya çekilir.
• Göğüs boşluğu büyür. Bu nedenle hava akciğerlere girer.
     
    Soluk Alırken Havanın İzlediği Yol:
Burun         Yutak       Gırtlak     Soluk borusu     Akciğer

          SOLUK (NEFES) VERİRKEN
• Kaburga kasları gevşer.
• Göğüs kafesi daralır.
• Diyafram gevşer ve diyafram yükselir.
• Göğüs boşluğu küçülür ve havayı dışarı atar.

          Soluk Verirken Havanın İzlediği Yol:

Akciğer     Soluk borusu     Gırtlak     Yutak       Burun

45093
0
0
Yorum Yaz